English
Home Portal

Menu

Prismodell

Tillit ønsker å spille på lag med kundene, derfor har vi valgt en forretningsmodell der 45-deler av det vi får inn skal brukes på faktiske skader. For å kunne gjøre dette i praksis tilbyr vi to prismodeller: Fastpris og dynamisk pris. Dette kan på mange måter sammenlignes med fastrente og flytende rente.
Dynamisk
Fast
Ved valg av dynamisk pris kan prisen endre seg fra måned til måned. Du vil alltid bli informert om neste månedspris 30 dager før endringen inntreffer. Siden vi har mulighet til å endre prisen påtar vi oss også mindre risiko, som gir oss muligheten til å ta en lavere pris.