Get the app

Personvernerklæring – Tillit Forsikring AS

1. Innledning

Tillit Forsikring handler nettopp om tillit og derfor er vi opptatt av at du skal ha tillit til hvordan vi behandler dine personvernopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg hvilke opplysninger vi får tilgang til, hvordan vi får tilgang til opplysningene, hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Denne personvernerklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger som skjer når du benytter deg av Tillits app og hjemmeside. Om du har noen spørsmål om vårt personvern eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på:

Adresse: Gaustadalléen 21, 0349, Oslo
E-post adresse: hei@tillit.no
Telefon: (+47) 971 25 022
Organisasjonsnummer: 919 084 804

2. Grunnleggende om personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, telefonnummer, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, analyse, registrering og lagring.

Tillit Forsikring AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personvernopplysninger. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med personvernlovgivningen.

3. Personopplysninger vi behandler

Her gir vi deg oversikt over hvilke opplysninger vi har om deg avhengig av hvilke kanaler du bruker.

Når du bruker tjenesten Vipps til registrering, innlogging og betaling innhenter og lagrer vi følgende opplysninger fra Vipps:

 • Kontaktinformasjon: for- og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato.
 • Fødsels- og personnummer.
 • Transaksjonsinformasjon fra Vipps.

Når du bruker vår app innhenter og lagrer vi følgende opplysninger om deg:

 • Kjøpsinformasjon: hvilken forsikringsavtale du har inngått.
 • Bruksinformasjon: melding av skadetilfelle og reparasjoner.
 • Opplysninger om din atferd på appen og hvordan du bruker tjenesten, slik som sidene du besøker, hva du klikker på og når du gjør dette.
 • Hvilken enhet du bruker og byen eller stedet der du bruker enheten.

Når du bruker vår app ber vi om tilgang til push-varslinger.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi:

 • Opplysninger om bruk og atferd på nettsiden, slik som hva du klikker på og når du gjør dette. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies. Vi bruker egne øktinformasjonskapsler (first-party session cookies), som slettes automatisk fra enheten din når nettleseren lukkes.
 • Vi bruker ikke informasjonskapsler fra tredjeparter (third-party cookies).

Når du registrerer deg for nyhetsbrev på våre nettsider innhenter og lagrer vi:

 • Din e-postadresse.
 • Status på samtykke, som brukes til å dokumentere at du har samtykket eller trukket tilbake samtykke til at vi behandler og lagrer e-postadressen.

4. Hva bruker vi personopplysningene til

4.1 Personopplysninger i appen Tillit

Vi får kontaktinformasjon og transaksjonsopplysninger fra Vipps og bruker disse opplysningene til å opprette brukerkonto, inngå forsikringsavtale og få betalingsinformasjon. Vi bruker også denne informasjonen til å identifisere deg som bruker og kommunisere med deg i kanalene våre. Det rettslige grunnlaget for dette er å oppfylle avtalen med deg ved et eventuelt forsikringsoppgjør.

Vi bruker kjøpsinformasjon og bruksinformasjon til å administrere avtalen, beregne premie, få betalingsinformasjon og gi oversikt over din kjøps- og skadehistorikk. Det rettslige grunnlaget for dette er å oppfylle avtalen med deg.

Vi bruker transaksjonsinformasjon fra Vipps til bokføringsformål. Det rettslige grunnlaget for dette er at det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Vi bruker push-varsler for å gi deg bedre kundeservice ved å sende deg informasjon om våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å kunne tilby og markedsføre våre tjenester når du har samtykket til dette i ditt operativsystem.

Vi sender din kontaktinformasjon til vår forsikringsgiver Eir Försäkring AB for å oppfylle forsikringsavtalen med dette selskapet slik at vi kan tilby deg vår forsikring. Ved mistanke om hvitvasking må vi også dele din kontaktinformasjon med Eir Försäkring AB. Det rettslige grunnlaget for dette er for å levere tjenesten og oppfylle avtalen med deg.

Vi bruker informasjonen om din brukeratferd på appen og informasjonen om enheten din til å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å kunne videreutvikle våre tjenester slik vi kan optimere din brukeropplevelse.

4.2 Opplysninger fra nettsiden

Vi bruker din e-postadresse som du har registrert på nettsiden vår til å tilby deg nyhetsbrev om våre tjenester. Denne informasjonen behandles og lagres data hos markedsføringstjenesten MailChimp. Det rettslige grunnlaget for dette er ditt samtykke. Status på ditt samtykke lagrer vi slik at vi kan bruke dette til å dokumentere at du har samtykket eller trukket tilbake ditt samtykke.

Informasjonskapslene (cookies) som lagres på enhetene dine brukes til å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle tjenester på nettsiden. Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å kunne videreutvikle våre tjenester slik vi kan optimere din brukeropplevelse.

5. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler din kontaktinformasjon med forsikringsgiveren vår Eir Försäkring AB. Dette gjør vi for å kunne tilby deg forsikring og for å motvirke hvitvasking.

Vi deler dine data med våre databehandlere. Ditt personvern er ivaretatt ved at disse arbeider i henhold til avtalen med oss og kun etter det spesifikke formålet som Tillit Forsikring gir dem tillatelse til.

Enkelte av våre databehandlere behandler dine personopplysninger utenfor Norge og EU. Slik overføring skjer i tråd med personvernlovgivningen og vi sikrer ditt personvern ved å ha tilstrekkelig overføringssgrunnlag gjennom Privacy Shield og kontrakt med Europakommisjonens standard personvernbestemmelser.

Utover dette deler vi ikke opplysningene dine med andre med mindre du samtykker til det, vi har lovlig grunnlag for det eller vi ved lov eller vedtekt fra myndighetene er pålagt å utlevere dine personopplysninger.

6. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er lovpålagt eller nødvendig for å oppnå det formål de ble innhentet for. Under finner du en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger med mindre vi av lovpålagte grunner må lagre opplysningene dine i en lengre periode:

 • Så lenge du er bruker hos oss lagrer vi dine kontaktopplysninger, kjøpsinformasjon og bruksinformasjon.
 • Når du sier opp avtalen eller avtalen ikke fornyes må vi lagre personopplysningene for å kunne møte deg i et eventuelt fremtidig erstatningskrav som kan tilbakeføres til forsikringsforholdet. Personopplysningene slettes når foreldelsesfristen er utløpt.
 • Informasjon om bruk av appen og nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av vår app og nettside i normalt 12 måneder, og aldri lenger enn 18 måneder.
 • Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.

Vi har rutiner for sletting i tråd med ovennevnte, og du kan kreve at vi endrer opplysningene i din brukerprofil eller sletter opplysningene dersom vi ikke har lovlig grunnlag for å oppbevare disse.

7. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon og innsyn om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere og korrigere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger dersom du kan kreve dette i henhold til loven.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering./li>
 • Overføre dine personopplysninger til en annen tredjepart (dataportabilitet).

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss på hei@tillit.no for mer informasjon eller for å utøve dine rettigheter.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen dersom vi gjør endringer av betydning for ditt personvern.

Ved større endringer vil vi informere om dette i våre informasjonskanaler og du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden og i appen.